Klachten

Uw mening is belangrijk voor ons. Heeft u een klacht over de producten of diensten van Bank of Scotland of de dienstverlening van ons administratiekantoor Stater, dan horen wij dat graag. Uw mening helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.

U kunt uw klacht als volgt indienen:

Per post:
Klachtencoördinator Bank of Scotland
Postbus 93020
1090 BA AMSTERDAM

Per e-mail:
info@bankofscotland.nl

Telefonisch:
0800-888 88 22 (hypotheken)

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen verloopt de procedure als volgt:
• U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
• Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken beantwoord. Wanneer u binnen 6 weken geen antwoord van ons heeft ontvangen, is het mogelijk om uw klacht rechtstreeks voor te leggen bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
• Wanneer wij om aanvullende informatie vragen, kan de bovengenoemde termijn verlengd worden met maximaal de periode tussen ons verzoek en de ontvangst van de aanvullende informatie.
• Indien u het niet eens bent met ons antwoord, kunt u hiertegen bezwaar maken. Als in uw bezwaar nieuwe feiten naar voren komen zullen wij uw klacht opnieuw beoordelen.
• Indien u het met de (her-) beoordeling niet eens bent, kunt u uw klacht binnen drie maanden na de datum van afwijzing voorleggen bij het Kifid.
• Op de website van het Kifid (www.kifid.nl) vindt u de procedure voor het indienen van een klacht bij het Kifid. Het postadres van het Kifid is: Klachten Instituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG. U kunt uw klacht ook insturen via het Europese ODR Platform.

• Vanzelfsprekend kunt u uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechterlijke instantie.