Onderzoek berekening vervroegd aflossen

Sinds 14 juli 2016 is de Europese hypotheekrichtlijn (MCD) van kracht. De MCD schrijft onder andere voor welke regels banken moeten hanteren bij het berekenen van de vergoeding voor vervroegd aflossen van een hypothecaire geldlening. Vanzelfsprekend werkt Lloyds Bank in overeenstemming met bepalingen van de MCD.

Op 20 maart 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek gepubliceerd. Lloyds Bank heeft de nieuwe berekeningswijze inmiddels volledig geïmplementeerd in haar systemen. Verder hebben wij onderzoek gedaan naar de gevolgen die de publicatie heeft op de hoogte van de berekende vergoeding voor vervroegde aflossingen die op of na 14 juli 2016 hebben plaatsgevonden.

U heeft inmiddels bericht van ons ontvangen als u recht heeft op compensatie. Heeft u geen bericht ontvangen en meent u wel recht te hebben op compensatie, of heeft u overige vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Vragen? Bel gratis 0800 888 88 22

Bereikbaar van maandag - donderdag van 08.30u tot 20.00u en vrijdag van 08.30u tot 17.30u. Of wij bellen u op een moment dat het u goed uitkomt.