Achtergrond van Ring-Fencing en onze aanpak

Als gevolg van de financiële crisis heeft het Verenigd Koninkrijk een wetswijziging aangenomen om het vermogen van particuliere klanten beter te beschermen. Door de nieuwe wetgeving Ring-Fencing moeten grootbanken van het Verenigd Koninkrijk hun bedrijfsactiviteiten organisatorisch scheiden. De bancaire activiteiten voor particuliere klanten (waaronder het verstrekken van hypotheken en spaarrekeningen) worden gescheiden van de meer risicovolle activiteiten zoals investment banking.

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle grootbanken van het Verenigd Koninkrijk, inclusief buitenlandse dochtermaatschappijen in de Europese Economische Ruimte (EER), alle bedrijfsactiviteiten gesplitst hebben in twee delen, te weten:

  • de zogeheten ‘Ring-fenced bank’: de activiteiten die beschermd moeten worden voor de risicovolle activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben. Tot deze beschermde bancaire activiteiten behoren de alledaagse financiële diensten, producten en banktransacties voor particuliere klanten.
  • de zogeheten ‘Non-ring-fenced bank’: de activiteiten die mogelijk nadelige gevolgen kan hebben zoals complexe en risicovolle bancaire activiteiten en banktransacties naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.


Wat betekent dit voor u?

Bank of Scotland Nederland is onderdeel van het Britse Lloyds Banking Group plc en zal onderdeel worden van de ‘Ring-fenced Bank’. Voor Bank of Scotland in Nederland en voor u, als klant, wijzigt er niets en uw hypotheek bij Bank of Scotland blijft toegankelijk.

De beoogde wijzigingen zijn nog in behandeling bij het Britse gerechtshof. U heeft als klant het recht om deel te nemen aan de gerechtelijke zitting als u naar aanleiding van de wetwijziging en activiteitensplitsing nadelige gevolgen verwacht. Indien u gebruik wilt maken van dit recht, vindt u meer informatie over de details, de procedure en belangrijke data op de site van Lloyds Banking Group plc.

Meer informatie

U vindt meer informatie over Ring-fencing en het proces op de volgende webpagina’s (in het Engels):