Statutaire zetel

Bank of Scotland plc
Vestiging van het hoofdkantoor van Bank of Scotland plc in Edinburgh, Groot-Brittannië (geregistreerd in Schotland, nr. SC327000).

Bank of Scotland plc
The Mound
Edinburgh EH1 1YZ
Groot-Brittannië

Nederlandse vestiging

Het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc handelt onder de namen Lloyds Bank en Bank of Scotland en is gevestigd aan:

De Entree 254
1101 EE Amsterdam

Routebeschrijving

Bank of Scotland Hypotheek Service Desk:

info@bankofscotland.nl
Telefoon: 0800-888 88 22 (maandag-donderdag van 08.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur).

Na het passeren van uw hypotheek bij de notaris kunt u met vragen terecht bij Stater Nederland B.V.

Stater Nederland B.V.
Postbus 2687 3800 GE Amersfoort
Telefoon: 033 450 9300 (ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur)
Fax: 033 450 9542
Internet: www.stater.nl
E-mail: info@stater.com

Bank of Scotland plc staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34122516.
Bank of Scotland plc staat ingeschreven bij de AFM als aanbieder van financiële producten, onder vergunningnummer 12000859.
Bank of Scotland is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Toezichthouder

Bank of Scotland plc werkt in Nederland op basis van een zogenaamd Europees Paspoort. Een Europees Paspoort stelt een bank met een vergunning in een land van de Europese Economische Ruimte in staat om actief te zijn in andere lidstaten. Het Europese Paspoort voor Bank of Scotland plc is verstrekt door de toenmalige Britse toezichthouder, de Financial Services Authority (FSA).

Per 1 april 2013 is de FSA vervangen door de Prudential Regulation Authority (PRA), een onderdeel van de Bank of England, en de Financial Conduct Authority (FCA), rapporterend aan Her Majesty's Treasury (het Britse equivalent van het Nederlandse Ministerie van Financiën). Meer informatie over de rol van de Britse en Nederlandse toezichthouders vindt u hieronder.

Prudentieel toezicht

Prudentieel toezicht richt zich op de soliditeit van financiële ondernemingen en draagt bij aan de stabiliteit van de financiële sector. Het gaat hierbij om stabiliteit op de korte en (middel)lange termijn. De PRA is verantwoordelijk voor prudentieel toezicht op Bank of Scotland plc en haar Nederlandse bijkantoor.

De rol van De Nederlandsche Bank (DNB) is beperkt tot het uitoefenen van liquiditeitstoezicht op het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc en het houden van toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft).

Gedragstoezicht

Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en een zorgvuldige behandeling van cliënten. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit door de Financial Conduct Authority (FCA). De FCA is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op Bank of Scotland plc en haar Nederlandse bijkantoor.

Het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc valt tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op naleving van eisen uit de Wet financieel toezicht (Wft) op het gebied van deskundigheid, transparantie, integriteit, zorgplicht, zekerheid en een integere bedrijfsvoering. 

Verder valt het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc ook  onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), het Burgerlijk Wetboek (BW) en andere relevante wetgeving.

Contactinformatie:

FCA

Financial Conduct Authority
12 Endeavour Square
London E20 1JN25 
Groot Brittannië
Telefoon: +44 (0) 20 7066 1000
www.fca.org.uk

PRA

Prudential Regulation Authority
Bank of England
Threadneedle Street
GB-Londen EC2R 8AH
Telefoon: +44 (0) 20 7601 4878
www.bankofengland.co.uk

DNB

De Nederlandsche Bank
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Telefoon: 020 524 9111
www.dnb.nl

AFM

Autoriteit Financiële Markten
Vijzelgracht 50 
1017 HS Amsterdam
Telefoon: 0900- 5400 540 
www.afm.nl